C.E.M.P. d.o.o.

Cista energija Mediterana i Panonije

Adresa | Trgovačka ulica 3, 10255 Donji Stupnik
Mail | info@cemp.hr
Projekt | Vjetro elektrana Krš Pađene